Redactie nieuws
De Pullenaise is de spreekbuis van onze buurtvereniging en wordt
maandelijks verspreid onder leden.
Ieder lid kan artikelen in dit blad plaatsen, mits deze niet
strijdig zijn met onze statuten.
De leden kunnen hun kopij voorzien van een leesbare handtekening
bij een van de redactie leden, voor de 20e van elke maand leveren.
Elk lid kan gratis een kleintje plaatsen, zaken en/of bedrijven uitsluitend tegen
een vergoeding, tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur.

Naam adres en telefoonnummers van de redactieleden:

Janus Roefs Kwinkert 2. Tel: 571568
redactie@pullenoirschot.nl

Henk & Carina Beekmans M.de Ruyterlaan 11. Tel: 571624
henk@pullenoirschot.nl