B.V. De Pullen
bv de pullen
p.a. Oude Grintweg 52C, E-mail: bestuur@pullenoirschot.nl
5688 MA Oirschot. Telefoon : 0499-572897
Rekeningnummer: NL78RABO0138803129 Website: www.pullenoirschot.nl
Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging Datum:
Naam:      
Adres:      
Postcode:      
Woonplaats:      
Telefoon:      
E-mail:      
   
  Voornaam: Geboortedatum:  
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje
   
Contributie per jaar voor gezin € 22,50  voor 65+  € 15,00 Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
       
  Doorlopende machtiging:  
Naam Incassant:   Buurtvereniging De Pullen
Adres incassant:   Kennedylaan 17  
Postcode incassant:   5688CN  
Woonplaats incassant:   Oirschot  
ID Incassant:      
Kenmerk machtiging:   Contributie  
   
Naam Rekeninghouder:      
Adres:      
Postcode:      
Woonplaats:      
Rekeningnummer (IBAN):      
Plaats en Datum:      
Handtekening:  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Buurtvereniging De Pullen Oirschot om één maal
per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank.  
De bank zal het bedrag van uw rekening afschrijven met als omschrijving contributie.  
De bank zal dan  één maal per jaar een bedrag van uw rekening af schrijven overeenkomstig de opdracht
van Buurtvereniging De Pullen te Oirschot.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
   
    Bestuur B.V. De Pullen Oirschot