Bestuur B.V. "De Pullen"
Het bestuur wil u verzoeken om aan hen door te geven wanneer u of een van uw gezinsleden iets te vieren heeft, huwelijk geboorte ect.
Geboortekaartjes kan u toesturen naar Diny van Loon van de felicitatiedienst.
Ook een ziekenhuisopname van ongeveer drie dagen of langer zou zij graag van u vernemen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris.
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit twee maanden van tevoren schriftelijk te doen bij onze penningmeester, ook als u 65 jaar wordt geef dit dan even aan hem door, zodat hij daarmee rekening kan houden met de contributie.
Ook een verhuisbericht stuurt u naar onze penningmeester.
Een overlijdensbericht gelieve zo snel mogelijk door te geven Janus Roefs telefoonnummer 571568.
Andere zaken aangaande de Buurtverenging kunt u ook aan hem of aan een van de andere bestuursleden doorgeven.
Het bestuur bestaat uit:Telefoon
VoorzitterDiny van LoonM.de Ruyterlaan 5706-46688529
Secretaris / 2de PenningmeesterHenk BeekmansM. de Ruyterlaan 11571624
Penningmeester / 2de SecretarisJoop Gottlieb Oude Grintweg 52c 06-19927876
Vice-Voorzitter Chantel den OtterHelpad 1506-20468958
Bestuurslid: Jeroen Groenland Jan van Speyklaan 574719
     

E-mail adressen van B.V. "De Pullen"

Bestuurbestuur@pullenoirschot.nl
Pullenaisepullenaise@pullenoirschot.nl
Buurthuispuntje@pullenoirschot.nl
Penningmeesterjoop@pullenoirschot.nl
Secretaris henk@pullenoirschot.nl